Europejski Quiz Finansowy – edycja 2020/2021

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową.
Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

Cel konkursu:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
  • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni
  • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy.
  • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
  • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

  • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.
  • Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
  • Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).
  • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

Czas trwania Konkursu: 01.12.2020 r. – 30.04.2021 r.
(Przed zgłoszeniem zespołów do EQF szkoły przeprowadzają rekrutację wśród uczniów.)

Etapy Konkursu:
1.  Etapy wojewódzkie – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu.
     Terminy etapów wojewódzkich dla poszczególnych województw:
     23.02.2021  – podlaskie, pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie 
     25.02.2021  – dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
     02.03.2021
 – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie

ETAPY WOJEWÓDZKIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. Wyłoniono trzy najlepsze zespoły z każdego województwa, które przejdą do dalszego etapu, tj. półfinału Konkursu.
LISTA LAUREATÓW w zakładce WYNIKI ETAPÓW WOJEWÓDZKICH.

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w tegorocznej edycji EQF, zaś laureatom wojewódzkim serdecznie gratulujemy wygranej!!!

2.  Półfinał – trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone do półfinału konkursu, który odbędzie się 15 marca 2021 r.
3.  Finał – dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale konkursu, który zaplanowano w terminie 30 marca 2021 r. 
Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy. 

 Nagrody:  
1.  karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla członków zespołów, którzy w przeprowadzonym etapie wojewódzkim uzyskają najlepszych wynik.
2. karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla nauczyciela, którego zespół osiągnął najlepszy wynik w województwie lub który zgłosił minimum 2 zespoły do Konkursu, z których co najmniej jeden zajął drugie miejsce lub trzecie w etapie wojewódzkim (pod warunkiem nieotrzymania nagrody wskazanej powyżej).

3. nagrody w postaci kart/bonów podarunkowych o wartości 150 zł/os dla członków zespołów uczestniczących w finale Konkursu i ich nauczycieli.
4. Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów z finału Konkursu:
I miejsce        –  2500 zł /os
II miejsce       –  1500 zł /os
III miejsce      –  1000 zł /os

Informacja o Konkursie EQF 2020/2021 (materiał do pobrania)

Przygotowania/materiały edukacyjne:
1. przykładowe testy, zagadnienia, publikacje
2. 
filmy edukacyjne (na kanale YouTube WIB)
3. 
możliwość udziału uczniów w lekcjach online z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa (lekcje prowadzone w ramach Programu BAKCYL):
Tematy lekcji: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (opisy lekcji)
Zarezerwuj lekcje (link do formularza dla nauczyciela)

 
Przewiń do góry