European Money Quiz 2021 – ZNAMY ZWYCIĘZCÓW FINAŁU EUROPEJSKIEGO!!!

W dniu 20 kwietnia br. odbył się Finał EMQ, którego organizatorem była Europejska Federacja Bankowa. Uczestniczyli w nim laureaci z 28 krajów Europy, w tym także reprezentantki Polski – Julia Stefaniuk i Gabriela Mlonek ze SP nr 9 w Siedlcach. Zwyciężyła reprezentantka z Węgier, która jako jedyna odpowiedziała poprawnie na wszystkie konkursowe pytania. Drugie miejsce zajęła Irlandia, a trzecie Słowacja. Z uwagi na pandemię tegoroczna edycja odbyła się w formule zdalnej. Laureaci z poszczególnych krajów odpowiadali na pytania konkursowe w języku angielskim. Nowością była także możliwość rywalizacji indywidualnej. Julia i Gabriela uczestniczyły jako zespół. 

 KONKURS EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2020/2021 – ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!!!!

Finał Konkursu odbył się w dniu 30 marca br. W finałowej rozgrywce zmierzyło się 10 zespołów, które uzyskały najlepsze wyniki na etapie półfinału. Finał EQF 2020/2021 był połączony z częścią wykładową. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy z zakresu przedsiębiorczości, który poprowadził prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (temat prelekcji: „Rozwijanie inteligencji finansowej dzieci i młodzieży jako elementu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości”). Drugi z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa, który poprowadził Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (temat prelekcji: „Cyberbezpieczne finanse”). Laureatami konkursu zostały 4 zespoły (dwa zespoły zajęły ex aequo trzecie miejsce. Zwyciężyły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach 
– Julia Stefaniuk i Gabriela Mlonek, które będą reprezentowały Polskę w rozgrywkach europejskich.

Poniżej wyniki. 

MIEJSCE

LOGIN

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

SZKOŁA

 

1

MZ13G

Gabriela, Julia

Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

2

DS2A

Jakub, Michał

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich
w Głogowie

3

ex aequo

OP2A

Błażej, Tomek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach

MZ5A

Weronika, Jan

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO
w Warszawie

5

SW4A

Ola, Maja

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

6

PL1B

Gabriel, Wojciech

Szkoła Podstawowa nr 20 w Białymstoku

7

PM1A

Aleksandra, Zuzanna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Kopernika
w Starogardzie Gdańskim

8

PD5C

Julia, Wiktoria

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie

9

PM4C

Karolina, Mikołaj

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni

10

SW2A

Dominik i Wojciech

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

Laureatom serdecznie gratulujemy wygranej!!!!

Nagranie z wydarzenia (całość): Finał Konkursu Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 – LINK

Linki do wykładów, które odbyły się w trakcie Finału EQF 2020/2021:
1. Temat: „Cyberbezpieczne finanse”, prowadzenie Marcin Wąsik-Wiszniewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – LINK
2. Temat: „Rozwijanie inteligencji finansowej dzieci i młodzieży jako elementu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości”, prelekcję poprowadził prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie –LINK

Europejski Quiz Finansowy – edycja 2020/2021

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową.
Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

Cel konkursu:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
  • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni
  • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy.
  • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
  • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

  • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.
  • Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
  • Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).
  • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

Czas trwania Konkursu: 01.12.2020 r. – 30.04.2021 r.
(Przed zgłoszeniem zespołów do EQF szkoły przeprowadzają rekrutację wśród uczniów.)

Etapy Konkursu:
1.  Etapy wojewódzkie – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu.
     Terminy etapów wojewódzkich dla poszczególnych województw:
     23.02.2021  – podlaskie, pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie 
     25.02.2021  – dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
     02.03.2021
 – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie

ETAPY WOJEWÓDZKIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. Wyłoniono trzy najlepsze zespoły z każdego województwa, które przejdą do dalszego etapu, tj. półfinału Konkursu.
LISTA LAUREATÓW w zakładce WYNIKI ETAPÓW WOJEWÓDZKICH.

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w tegorocznej edycji EQF, zaś laureatom wojewódzkim serdecznie gratulujemy wygranej!!!

2.  Półfinał – trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone do półfinału konkursu, który odbędzie się 15 marca 2021 r., godz. 11.00
W dniu 12 marca 2021 r. o godz. 11.00 zostanie przeprowadzony test połączeń ze szkołami.

3.  Finał – dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale konkursu, który zaplanowano w terminie 30 marca 2021 r., godz. 11.00 
Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy. 

 Nagrody:  
1.  karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla członków zespołów, którzy w przeprowadzonym etapie wojewódzkim uzyskają najlepszych wynik.
2. karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla nauczyciela, którego zespół osiągnął najlepszy wynik w województwie lub który zgłosił minimum 2 zespoły do Konkursu, z których co najmniej jeden zajął drugie miejsce lub trzecie w etapie wojewódzkim (pod warunkiem nieotrzymania nagrody wskazanej powyżej).

3. nagrody w postaci kart/bonów podarunkowych o wartości 150 zł/os dla członków zespołów uczestniczących w finale Konkursu i ich nauczycieli.
4. Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów z finału Konkursu:
I miejsce        –  2500 zł /os
II miejsce       –  1500 zł /os
III miejsce      –  1000 zł /os

Informacja o Konkursie EQF 2020/2021 (materiał do pobrania)

Przygotowania/materiały edukacyjne:
1. przykładowe testy, zagadnienia, publikacje
2. 
filmy edukacyjne (na kanale YouTube WIB)
3. 
możliwość udziału uczniów w lekcjach online z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa (lekcje prowadzone w ramach Programu BAKCYL):
Tematy lekcji: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (opisy lekcji)
Zarezerwuj lekcje (link do formularza dla nauczyciela)

 
Przewiń do góry