Zasady rekrutacji

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

  • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu.
  • Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół, który będzie ją reprezentował. 
  • W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje ogólnoszkolne lub klasowe. 
  • Rekrutację szkoła przeprowadza w terminie do 07.02.2021 r. zgodnie z “Zasadami rekrutacji uczniów do Konkursu” (patrz poniżej).
  • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się w zakładce: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Przewiń do góry